Välkommen till årets viktigaste möte om möten!

MÖTESKULTURDAGEN DEN 20/3, 21/3, 3/4 & 11/4 2014

Syftet med Möteskulturdagen är att sätta fokus på möteskulturen ur ett ledningsstrategiskt perspektiv och visa på den affärsnytta som en bra möteskultur kan åstadkomma.

I snitt är 25% av all arbetstid är mötestid - om du är chef eller ledare är 50-80% av din arbetstid mötestid. Det är 25 år av ditt arbetsliv, så detta är en väl investerad halvdag för dina framtida möten och arbetsdagar!

Tid är något de flesta verkar lida brist av. Underrubriken är ”Ta makten över din tid” och under denna halvdag kommer du inte bara inspireras av de främsta föreläsarna och experterna inom detta område, du kommer också få massor av konkreta tips hur du kan göra för att både frigöra tid och öka effekten av dina möten.

  • Vad händer om en organisation tar sin möteskultur på allvar och hanterar den som en strategisk fråga?
  • Vad händer med de anställdas motivation när möteskulturen förbättras?
  • Hur mycket tid kan frigöras?