Tack till alla deltagare och föreläsare från 2014. Vi ses igen 2015!

Sidan kommer att uppdateras när 2015 års program är färdigställt under Q4 2014. Välkommen åter!

Syftet med Möteskulturdagen är att sätta fokus på möteskulturen ur ett ledningsstrategiskt perspektiv och visa på den affärsnytta som en bra möteskultur kan åstadkomma.

I snitt är 25% av all arbetstid är mötestid - om du är chef eller ledare är 50-80% av din arbetstid mötestid. Det är 25 år av ditt arbetsliv, så detta är en väl investerad halvdag för dina framtida möten och arbetsdagar!

  • Vad händer om en organisation tar sin möteskultur på allvar och hanterar den som en strategisk fråga?
  • Vad händer med de anställdas motivation när möteskulturen förbättras?
  • Hur mycket tid kan frigöras?