Mötekulturdagen 2015!

Syftet med Möteskulturdagen är att sätta fokus på möteskulturen ur ett ledningsstrategiskt perspektiv och visa på den affärsnytta som en bra möteskultur kan åstadkomma.

I snitt är 25% av all arbetstid är mötestid – om du är chef eller ledare är 50-80% av din arbetstid mötestid. Det är 25 år av ditt arbetsliv, så detta är en väl investerad halvdag för dina framtida möten och arbetsdagar!


 

 Göteborg 15 April   Malmö 24 April   Stockholm 28 April 

LÄS MER OM PROGRAM & TALARE HÄR