Om temadagen

Temadagen 28 april
Möteskulturdagen

Möteskulturdagen firas varje år den 28 april.

Syftet med dagen är att fokusera på möteskulturen samt att sprida kunskap om möten och värdet med en bra möteskultur.  

Dagen är instiftad av gr8 meetings vars vision är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor.