Möteskulturdagen

21 Mars 2022

Möteskulturdagen 2022

Årets viktigaste möte -

om möten!

Varmt välkommen till Möteskulturdagen ! 

För 15 året presenterar vi stolt Möteskulturdagen. Runt 1100 beslutsfattare har varje år kommit och fått inspiration och kunskap kring möteskultur. Men det var först pga av pandemin det blev en ledningsstrategisk fråga. Idag är det få ledningsgrupper som inte haft möteskulturen på sin agenda.

Allt fler koncernledningar och ledningsgrupper ser att en bra möteskultur leder oss snabbare mot våra mål. I en tid där tidsbristen ökar, distansarbete blivit vardag, så är en bra möteskultur en förutsättning för en välmående organisation och samtidigt kan skapa resultat.

Varje möte är en miniatyr av organisationskulturen.

I mars kommer möjligheten finnas att delta fysiskt och digitalt.

Vi lovar dig en dag fylld med kunskap och inspiration till bättre möten.

Varmt välkommen!

Heléne Arvidsson

Helene Arvidsson gr8 meetings sm

Programboken

Mer information om program kommer inom kort.

Här kommer programboken ligga när programmet är färdigt. Här kan du som besökare se alla programpunkter som kommer äga rum under Möteskulturdagen. Här kan du även läsa mer om alla medverkande. Detta gör att du kan välja och planera in det du finner intressant att uppleva.

Möteskulturdagen är Sveriges enda renodlade forum för möteskultur och samlar varje år föreläsareliten inom goda möten- Både mellan människor och i organisationer.

Kontakt

Micke Darmell, gr8 meetings, micke.darmell@gr8meetings.se , 070-642 54 00