Biljetter

Göteborg 17/5

Gothia Tower, Göteborg

Malmö 28/5

Skogshem & Wijk Lidingö, Stockholm

Stockholm 10/6

Skogshem & Wijk Lidingö, Stockholm

Tider

07.45 - 8.15

Registrering och kaffe

08.15

Start på programmet

10.30

Gofika och mingel

13.30

Slut för idag!
Lunch och mingel med talare och utställare

Våra

Värdanläggningar

Utan våra fantastiska värdanläggningar vore Möteskulturdagen lite tristare

17 maj i Göteborg

28 maj i Malmö

10 juni i Stockholm

Möteskulturdagen är Sveriges enda renodlade forum för möteskultur och samlar varje år föreläsareliten inom goda möten- Både mellan människor och i organisationer.

Kontakt

Micke Darmell, Mötesevangelist micke.darmell@gr8meetings.se
0706425500