Om

Mötes
kultur
dagen

Du är välkommen till årets

Viktigaste möte om möten!

Kunskap och energi till en bättre möteskultur

Det är med stor glädje vi för 14e året i rad kan presentera ett program med några av de bästa experterna inom Möteskultur. Att skapa bättre möten innefattar ett brett område, allt från digitala möten och bemötanden till värdskap.

När trycket blir allt större i organisationer, stressen ökar, vi jobbar mer och kanske får mindre gjort, så hjälper en bra möteskultur organisationen att snabbare skapa resultat.
För det är ju det det handlar om.
Att skapa resultat.

Då är mötet – ”hur’et” – verktyget. Med rätt syfte för varje möte som utgår från affärs-/verksamhetsplanen, så sätter det fokus på det som skapar värde i en organisation.
Vi får bort interna processer som inte leder till nytta. Detta i sin tur frigör tid. Sparar pengar. Utvecklar medarbetare.

I en värld där allt mer sker på nätet och allt blir mer och mer ytligt, så är min övertygelse att våra möten kommer vara än mer betydelsefulla i framtiden. Både de digitala men kanske framförallt våra fysiska möten. Det är i våra möten med andra människor vi blir till.

Min förhoppning är att du skall gå ifrån denna dag med lust och styrka och en vilja att förbättra era möten i din organisation.

Varmt välkommen!
Micke Darmell, mötesevangelist

Heléne Arvidsson om möten

Vad är den största nyttan med en bra möteskultur?

-Primärt tre saker. Att bli medveten om vilka möten din organisation behöver för att uppnå mål & vision. Här sker en stor tidsbesparing genom att ta bort onödiga möten samt ta bort deltagare som inte hör hemma på olika möten.

Som nummer två, en hög delaktighet och engagemang, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat. Här får vi också kraften av alla, vi får tag i allas kreativitet och idéer. En ökad känsla av gemenskap.

Som nummer tre är att en bra möteskultur hjälper oss att få fokus på en fråga/ämne i taget. Alla har samma uppfattning av vad vi skall prestera och med full kraft vi ta oss an uppgiften. Det här leder till en högre genomförandekraft för sin verksamhet. Jag ser så många hanterar alldeles för många frågor både i organisationer och i möten. Man blandar operativt med strategiskt och det blir varken hackat eller malet. Det blir både slöseri med resurser som leder till frustration. Det kanske bara blir ett nytt möte som bokas in.

 

Vad är det största misstaget organisationer gör idag när de skall ta tag i sin möteskultur?

-Jag säger tre saker även här. Det första, många försöker göra en quick fix. Om en organisation skall gå från en medioker möteskultur till en bra möteskultur så handlar det om en beteendeförändring. Detta är svårt att göra på ett par veckor.

Det andra är att man inte vet hur man skall gå till väga. Oftast går man då på enbart mötestekniker, vilket inte räcker för att skapa en bättre möteskultur. I bästa fall kan det förbättra ett möte.

Som tredje skulle jag säga att man ser mötena som en egen process. Man väntar med att ta tag i sina möten för att ”just nu håller vi på med denna process”. Mötena och vår möteskultur är kittet som håller ihop det vi skall leverera och prestera i en organisation. Det betyder att genom vår möteskultur håller vi ihop alla andra processer och förändringar. Det är ingen egen process. Med dåliga möten så kommer sannolikt andra förändringar och processer ta längre tid eller vissa fall inte lyckas alls.

Vad är den största nyttan med en bra möteskultur?

-Primärt tre saker. Att bli medveten om vilka möten din organisation behöver för att uppnå mål & vision. Här sker en stor tidsbesparing genom att ta bort onödiga möten samt ta bort deltagare som inte hör hemma på olika möten.

Som nummer två, en hög delaktighet och engagemang, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat. Här får vi också kraften av alla, vi får tag i allas kreativitet och idéer. En ökad känsla av gemenskap.

Som nummer tre är att en bra möteskultur hjälper oss att få fokus på en fråga/ämne i taget. Alla har samma uppfattning av vad vi skall prestera och med full kraft vi ta oss an uppgiften. Det här leder till en högre genomförandekraft för sin verksamhet. Jag ser så många hanterar alldeles för många frågor både i organisationer och i möten. Man blandar operativt med strategiskt och det blir varken hackat eller malet. Det blir både slöseri med resurser som leder till frustration. Det kanske bara blir ett nytt möte som bokas in.

 

Vad är det största misstaget organisationer gör idag när de skall ta tag i sin möteskultur?

-Jag säger tre saker även här. Det första, många försöker göra en quick fix. Om en organisation skall gå från en medioker möteskultur till en bra möteskultur så handlar det om en beteendeförändring. Detta är svårt att göra på ett par veckor.

Det andra är att man inte vet hur man skall gå till väga. Oftast går man då på enbart mötestekniker, vilket inte räcker för att skapa en bättre möteskultur. I bästa fall kan det förbättra ett möte.

Som tredje skulle jag säga att man ser mötena som en egen process. Man väntar med att ta tag i sina möten för att ”just nu håller vi på med denna process”. Mötena och vår möteskultur är kittet som håller ihop det vi skall leverera och prestera i en organisation. Det betyder att genom vår möteskultur håller vi ihop alla andra processer och förändringar. Det är ingen egen process. Med dåliga möten så kommer sannolikt andra förändringar och processer ta längre tid eller vissa fall inte lyckas alls.

Möteskulturdagen är Sveriges enda renodlade forum för möteskultur och samlar varje år föreläsareliten inom goda möten- Både mellan människor och i organisationer.

Kontakt

Ang biljetter: Mikael Bengtson mikael@informus.se

Gällande programmet eller övrigt om Möteskulturdagen (ej biljetter):
Micke Darmell, Mötesevangelist
micke.darmell@gr8meetings.se
0706425500