Om

Tema
dagen

Om

Tema
dagen

Om temadagen

Möteskulturdagen

28 april. Varje år.

Möteskulturdagen firas varje år den 28 april. Syftet med dagen är att fokusera på möteskulturen i organisationer samt att sprida kunskap om möten och värdet med en BRA möteskultur.

Dagen är stiftad av gr8 meetings vars vision är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor.

Möteskulturdagen är Sveriges enda renodlade forum för möteskultur och samlar varje år föreläsareliten inom goda möten- Både mellan människor och i organisationer.

Kontakt

Ang biljetter: Mikael Bengtson mikael@informus.se

Gällande programmet eller övrigt om Möteskulturdagen (ej biljetter):
Micke Darmell, Mötesevangelist
micke.darmell@gr8meetings.se
0706425500